Spotkanie świąteczne z samorządowcami

Miejsce: Kuria Diecezjalna

Program spotkania:

10.30 Powitanie – ks. dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny;
10.40 Koncert kolęd – Chór Parafialny z Łochowa pod dyrekcją p. Gabrieli Krzanowskiej;
11.00 Kwestia polsko-ukraińska w świetle aktualnych wydarzeń – dr Robert Derewenda, pracownik Wydziału Nauk Humani-stycznych KUL oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie;
11.45 Życzenia, dzielenie się opłatkiem i śpiew kolęd;
13.00 Agapa w refektarzu seminaryjnym.