Spotkanie dziekanów

Miejsce: Kuria Diecezjalna

9.00 – 10.00
Rozmowy indywidualne z dziekanami: bielskim, brańskim, hajnowskim.

10.00 – 11.30
Spotkanie ogólne wszystkich dziekanów

11.30 – 13.30
Rozmowy indywidualne z dziekanami: ciechanowieckim, łochowskim, sokołowskim, sterdyńskim, węgrowskim, sarnackim, siemiatyckim, drohiczyńskim.