SOKOŁÓW PODLASKI – Parafia św. Jana Bosko

O parafii

Parafia prowadzona przez  Towarzystwo Salezjańskie

Dane o parafii:
Erygowana: 01.01.1978 r.
Mieszkańców: 7031
Katolików: 6837

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Szpitalu Powiatowym

Do parafii należą:
Sokołów Podlaski – ulice: 3 Maja, 8 Sierpnia, Armii Krajowej, Bartoszowa, Bohaterów Westerplatte, Działkowa, Gałczyńskiego, Generała Andersa, Grunwaldzka, Kolonia Bartosz, Korczaka, Ks. Jana Bosko, Księżycowa, Lazurowa, Legionów, Miłosna, Miodowa, Mniszkówny, Monte Cassino, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Polna, Polowa, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Praweckiego, Sadowa, Spacerowa, Spółdzielcza, Szmaragdowa, Św. Dominika Savio, Św. Franciszka, Św. Huberta, Świtalskiego, Tęczowa, Walecznych, Wiatraki, Widokowa, Wojska Polskiego, Wolności (numery nieparzyste), Wysoka, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Zdrojowa.

Rys historyczny

W lipcu 1925 roku władze miejskie Sokołowa Podlaskiego zaprosiły księży z Towarzystwa Salezjańskiego, aby prowadzili tutaj Gimnazjum Humanistyczne im. H. Sienkiewicza, zorganizowane w 1915 roku przez ks. A. Mazurkiewicza jako progimnazjum. Równolegle z pracą edukacyjno-wychowawczą zaczęli również prowadzić działalność duszpasterską, której centrum stanowiła kaplica gimnazjalna pw. Maryi Wspomożycielki Wiernych. Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim został erygowany kanonicznie dekretem z dnia 24 maja 1926 roku przez ks. Filipa Rinaldiego (1856-1931), ówczesnego przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego (1922-1931).

Ważnym wydarzeniem w życiu salezjanów w Sokołowie Podlaskim było sprowadzenie w 1930 roku relikwii św. Jana Bosko (1815-1888). Uroczystość ta, w której uczestniczyli: ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce (od 1928) ks. abp Franciszek Marmaggi (1876-1949) oraz ks. Henryk Przeździecki (1875-1939), biskup siedlecki czyli podlaski (1918-1939), stała się wielką manifestacją religijną. Wydarzenie to upamiętniono, nadając ulicy prowadzącej do gimnazjum salezjańskiego nazwę św. Jana Bosko.

Na 10-lecie pracy księży salezjanów w Sokołowie i 20-lecie istnienia gimnazjum, w roku 1935 rozpoczęto budowę murowanego kościoła. Jego projektantem został inż. arch. Brunon Zborowski z Warszawy. Budowę świątyni, a także 21-głosowych organów zakończono wiosną 1939 roku. Dnia 18 czerwca 1939 r. ks. August kard. Hlond (1881-1948), Prymas Polski (1926-1948), dokonał konsekracji kościoła i poświęcenia organów. Uroczystość tę uświetnił swym koncertem prof. Feliks Rączkowski (1906-1994) z Warszawy.

W okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 księża salezjanie prowadzili duszpas-terstwo przy swoim kościele oraz prowadzili tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej na tzw. kompletach. Gmach gimnazjalny przy ulicy św. Jana Bosko przeznaczyli Niemcy na szpital wojskowy, a wycofując się w sierpniu 1944 r. doszczętnie go spalili. Ówczesny dyrektor gimnazjum ks. Józef Strus (1905-1973), pragnąc ratować kościół przed pożarem, nakazał zerwać część dachu z budynku łączącego kościół z płonącym gimnazjum – dzięki temu kościół ocalał.

We wrześniu 1944 roku księża salezjanie ponownie otworzyli Salezjańskie Gimnazjum i koedukacyjne Liceum Humanistyczne w gmachu sióstr salezjanek. W połowie sierpnia 1948 roku władze komunistyczne bezprawnie odbierały prawo nauczania i zajęły budynek, przeznaczając go na Szkołę Podstawową (obecnie nr 1). Mimo likwidacji szkół, salezjanie pozostali w Sokołowie i prowadzili nadal działalność duszpasterską. Dnia l stycznia 1978 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996), erygował tutaj parafię pw. św. Jana Bosko (dekret L. dz. 2531/77 z dn. 22 grudnia 1977 r.). W dniu 22 marca 1978 roku wspomniany ks. bp Jan Mazur powierzył na stałe (in perpetuum) Towarzystwu Salezjańskiemu parafię św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim. Pierwszym zarządcą został ks. Jerzy Gasik SDB, ówczesny dyrektor Domu Księży Salezjanów (1978-1982). W 1978 roku wnętrze kościoła zostało wzbogacone przez artystyczne mozaiki ks. prof. Wincentego Kiliana SDB (1905-1991). W kaplicy Matki Bożej znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Wspomożycielki i rzeźbiony w drewnie ołtarz, zaprojektowany przez ks. Adama Skałbania SDB (1906-1986).

W dniu 1 września 1993 roku księża i bracia salezjanie, na prośbę władz samorządowych Sokołowa Podlaskiego, reaktywowali Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, rozpoczynając w 1994 roku budowę nowego gmachu dydaktycznego. W dniu 27 lipca 1996 roku wcześniejsze powierzenie parafii na stałe Towarzystwu Salezjańskiemu potwierdził ks. bp Antoni P. Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Dwa miesiące później, a dokładnie 25 września tenże biskup dokonał uroczystego poświęcenia ołtarza głównego w kościele parafialnym. Dzięki dalszym staraniom w dniu 1 września 1999 roku otworzyli Salezjańskie Gimnazjum, które od 2001 roku posiada najnowocześniejszą w mieście salę gimnastyczną, zbudowaną w latach 2000-2001. W niej też 18 stycznia 2005 roku została otwarta kaplica pw. błogosławionego Wincentego Lewoniuka i Dwunastu Towarzyszy.

Obok kościoła mieści się budynek plebanii i dom zakonny salezjanów, zbudowany w latach 1980-1985, staraniem wspomnianego ks. Jerzego Gasika i ks. Kazimierza Olędzkiego SDB (1982-1988). Budynek ten poświęcił dnia 22 grudnia 1985 roku ks. Zdzisław Weder, inspektor Towarzystwa Salezjańskiego.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Akcja Katolicka
Dzieło Modlitwy za Kapłanów
Odnowa w Duchu Świętym
Oratorium bł. Filipa Riwaldiego
Parafialny Zespół Caritas
Salezjańscy Współpracownicy
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Różaniec za Ojczyznę
Wspólnota Drogi Neokatechumenalnej
Aktualności

Jubileusz 50 lecia kapłaństwa

19 czerwca, w Sokołowie Podlaskim, w kościele św. Jana Bosko podczas Mszy św. o godz. 12.00 przeżywaliśmy 50- lecie kapłaństwa misjonarza, salezjanina Andrzeja Zdzieborskiego, który przyjechał z Zambii do Polski w ramach urlopu wypoczynkowego.
Śp. Janusz Wilgodzki

Życiem dawał świadectwo

W sobotę 20 marca 2021 r. po długiej chorobie zmarł Janusz Wilgodzki. We wtorek 23 marca br. w kościele pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim sprawowana była Msza św. żałobna, natomiast uroczystości pogrzebowe odbyły się we czwartek 25 marca w sokołowskiej konkatedrze.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do pt w godzinach:
11:00 – 12:00 oraz 16:00 – 17:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00, 19:30, kaplica w szpitalu: 7:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 18:00, kaplica w szpitalu: 7:00
Dni powszednie:
6:30, 8:00, 18:00

Inne nabożeństwa

Odpusty w parafii:
31 stycznia – św. Jana Bosko
24 maja – Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Nabożeństwo adoracyjne:
nowenna przed odpustem św. Jana Bosko
co tydzień poniedziałek-wtorek (cały dzień)

Rocznica poświęcenia kościoła: